Visio

Hankkeen tavoitteena on yhteisöllisempi lukiokoulutus. Haluamme syventää lukioiden ja niiden opettajien välistä yhteistyötä sosiaalisen median työvälinein ja menetelmin. Haluamme ehkäistä digisyrjäytymistä ja vastata opettajien tarpeeseen luoda sellaisia oppimisympäristöjä ja käyttää sellaisia työmenetelmiä, joista opiskelijalle on hyötyä aktiivisena kansalaisena.

Tavoitteenamme ei ole pelkästään edistää TVT:N tai sosiaalisen median käyttöä opetuksessa, vaan myös rakentaa ja mallintaa lukiokoulutukseen uusi toimintakulttuuri, joka hyödyntää kollektiivista oppimista, tiedon jakamista ja tiedon yhteistä prosessointia.  Hankkeen aikana opiskelijat kokoavat oman PLE:n (Personal Learning Environment) ja opettajat PTE:n (Personal Teaching Environment). Tällä tarkoitetaan niitä työkaluja ja -ympäristöjä, joita opettaja käyttää opetuksessaan, niin lähi-, etä-, verkko- kuin monimuoto-opetuksessaankin.