I laboratorio: Äidinkieli ja mobiililaitteet

Äidinkielen laboratoriolla on kaksi tavoitetta:

  1. Mallintaa sulautuvan opetuksen käytänteitä sekä oppijan PLE:tä hyödyntäviä toimintatapoja äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa. Tavoitteena on löytää ne käytänteet, jotka tukevat oppijan selviytymistä alati kasvavassa tekstien ja tietotulvan maailmassa sekä itsenäisesti että ryhmässä toimien.
     
  2. Pohtia ja kokeilla mobiililaitteiden (älypuhelimet ja tabletit) hyödyntämistä kouluopetuksessa. TVT:n - ja varsinkin mobiililaitteiden - käyttö nähdään usein opetuksesta erillisenä osana. Laboratorion on tarkoitus pilotoida opetusta, jossa raja TVT:n käytön ja muun opetuksen välillä hämärtyy. Ideana ei ole kuitenkaan keskittyä mobiilien oppimateriaalien tuottamiseen, vaan mallintaa ne mobiililaitteiden käyttötavat, jotka hyödyntävät laitteiden luontaisia ominaisuuksia. Kysymys ei siis ole siitä, miten koulu voidaan tuoda mobiililaitteeseen, vaan mitä annettavaa mobiililaitteilla on opetukselle.

Mobiililaitteiden testaamista varten on hankittu 30 iPad-tablettia, mutta oppijat voivat käyttää myös omia laitteitaan (tabletteja ja älypuhelimia).